MP Four

Poradnik nowoczesnego domu

Budownictwo

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe jest działem budownictwa i architektury kompleksowo zajmującym się projektowaniem oraz wznoszeniem budynków, docelowo wykorzystywanych do celów związanych z przemysłem. Charakterystyka poszczególnych obiektów zależy od ich szczegółowego przeznaczenia- jako hal magazynowych lub produkcyjnych. W zależności od potrzeb inwestora powstają obiekty przemysłowe betonowe, stalowe lub hybrydowe. Bez względu na materiał konstrukcyjny, w głównej masie są to bardzo duże budynki, jedno lub wielonawowe.

Zgodnie z przeznaczeniem, używane są do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, logistycznej, usługowej, energetycznej, rolniczej, jako hale produkcyjne, magazynowe nisko      i  wysokiego składowania, produkcyjno-magazynowe, logistyczne, chłodnie i mrożnie, sportowo-widowiskowe, budynki infrastruktury, elektrownie, garaże, obiektyhandlowo-usługowe, o przeznaczeniu rolniczym, socjalnym. Myślą przewodnią generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych od etapu projektowania do wykończenia jest maksymalnie efektywne dostosowanie wnętrza obiektu do procesów, które będą się w nim toczyć, indywidualnego dopasowania struktury budynku i zastosowania materiałów konstrukcyjnych do wybranego typu działalności. Jest to szczególnie istotne gdy hala musi spełniać rygorystyczne normy przeciwpożarowe i BHP oraz konieczność uwzględnienia infrastruktury i maszyn, które docelowo zostaną zamontowane- suwnice pomostowe, wyciągarki, żurawie warsztatowe, generujące obciążenie dla konstrukcji nośnych. W halach każdego typu produkcyjnych, produkcyjno-magazynowych, należy uwzględnić obecność tego typu urządzeń już na etapie tworzenia projektu, godząc je  z bezpieczeństwem i dobrostanem pracowników, rozplanowaniem ścieżek komunikacyjnych, stref socjalnobiurowych, dostępem do światła, wentylacją, wyciszeniem miejsc pracy.